• 10-р сарын 11-нд Хятадын Автомашин үйлдвэрлэгчдийн холбооноос 2022 оны 9-р сарын автомашины үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын байдлыг танилцууллаа.
  • 10-р сарын 11-нд Хятадын Автомашин үйлдвэрлэгчдийн холбооноос 2022 оны 9-р сарын автомашины үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын байдлыг танилцууллаа.

10-р сарын 11-нд Хятадын Автомашин үйлдвэрлэгчдийн холбооноос 2022 оны 9-р сарын автомашины үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын байдлыг танилцууллаа.

Есдүгээр сард автомашины үйлдвэрлэл, борлуулалт хурдацтай өсөлтөө хадгалсаар ирсэн нь уламжлалт борлуулалтын оргил үеийг онцолсон юм.Сарын үйлдвэрлэл, борлуулалт 2.672 сая, борлуулалт 2.61 сая ширхэг болж, өмнөх сарынхаас 11.5% ба 9.5%, өмнөх оны мөн үеэс 28.1% ба 25.7% өсч, өмнөх оны мөн үеэс сөрөгээс эерэг болж, мөн жилийн өсөлтийн хурд өнгөрсөн сартай харьцуулахад бага зэрэг буурсан байна.
1-р сараас 9-р сар хүртэл автомашины үйлдвэрлэл 19 сая 632 сая ширхэг, борлуулалт 19 сая 470 мянган ширхэгт хүрч, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7.4%, 4.4%-иар өсч, өсөлтийн хурд 1-8 дугаар сарынхаас 2.6 нэгж, 2.7 пунктээр илүү байна.

Шинэ эрчим хүчний үйлдвэрлэл, борлуулалт өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 93.9%-иар өссөн шинэ дээд амжилтыг тогтоожээ

9-р сард шинэ эрчим хүчний автомашинууд өндөр өсөлтөө хадгалсаар, сарын үйлдвэрлэл, борлуулалт нь дээд амжилт тогтоож, 755,000 болон 708,000-д хүрч, өмнөх сарынхаас 9,3%, 6,2%, өмнөх сараас 1,1 дахин өссөн байна. болон 9.93.9%-д хүрч, зах зээлд эзлэх хувь 27.1%-д хүрчээ.Шинэ эрчим хүчний автомашины үндсэн төрлүүдийн дотроос цэвэр цахилгаан автомашин, залгуурт холбогдсон эрлийз цахилгаан автомашины үйлдвэрлэл, борлуулалт өнгөрсөн сарынхтай харьцуулахад өссөн бол түлшний эсийн автомашины үйлдвэрлэл нэмэгдэж, борлуулалтын хэмжээ буурсан;Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад дээрх гурван ангилал хурдацтай өсөлтөө хадгалсаар байна.

мэдээ
мэдээ

9-р сард шинэ эрчим хүчний автомашины үндсэн сортын үйлдвэрлэл, борлуулалт

1-р сараас 9-р сар хүртэл шинэ эрчим хүчний автомашины үйлдвэрлэл 4 сая 717 мянган ширхэг, борлуулалт 4 сая 567 мянган ширхэг болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1.2 дахин, 1.1 дахин өсч, зах зээлд эзлэх хувь 23.5%-д хүрсэн байна.Шинэ эрчим хүчний автомашины үндсэн төрлүүдийн дунд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад цэвэр цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашин, залгууртай эрлийз цахилгаан автомашин, түлшний элементийн автомашины үйлдвэрлэл, борлуулалт өндөр өсөлттэй хэвээр байна.

мэдээ

1-р сараас 9-р сар хүртэл шинэ эрчим хүчний автомашины үндсэн сортын үйлдвэрлэл, борлуулалт

Автомашины экспортын хүчтэй өсөлт нь жилийн өмнөхөөс 73.9%-иар өссөн байна

Есдүгээр сард автомашины компаниуд 301 мянган ширхэгийг экспортолсон нь өмнөх сарынхаас 2.6 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 73.9 хувиар өссөн байна.Загвараар авч үзвэл, энэ сард суудлын автомашины экспорт 250,000 ширхэг болсон нь өмнөх сараас 3.9%-иар буурч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 85.6%-иар өссөн байна;арилжааны автомашины экспорт 51 мянган ширхэг болж, өмнөх сарынхаас 4.4%, өмнөх оны мөн үеийнхээс 32.6%-иар өссөн байна.Шинэ эрчим хүчний автомашины экспорт 50,000 ширхэг болж, өмнөх сараас 40.3%-иар буурч, өмнөх оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн байна.

Нэгдүгээр сараас есдүгээр сар хүртэл автомашины компаниуд 2.117 сая автомашин экспортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 55.5 хувиар өссөн байна.Загвараар нь авч үзвэл суудлын тээврийн хэрэгслийн экспорт 1.696 сая болж, өмнөх оны мөн үеэс 60.1%-иар өссөн байна;Мөн арилжааны тээврийн хэрэгслийн экспорт 422,000 болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 39.2%-иар өссөн байна.Шинэ эрчим хүчний автомашины экспорт 389,000 ширхэг болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс хоёр дахин өссөн байна.

мэдээ

9-р сард тээврийн хэрэгслийн экспортын шилдэг 10 компанийн дотор SAIC хамгийн их экспорт хийж, 99 мянган ширхэгийг экспортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 54.3 хувиар өсч, нийт экспортын 33 хувийг эзэлж байна.Харин BYD нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад экспортын хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлж, 8000 ширхэгийг экспортолсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.6 дахин өссөн байна.

1-р сараас 9-р сар хүртэл тээврийн хэрэгслийн экспортын шилдэг арван аж ахуйн нэгжийн тоонд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад Geely-ийн экспортын өсөлт хамгийн их байсан бөгөөд экспортын хэмжээ 142,000 ширхэгт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 89.9%-иар өссөн байна.

мэдээ

Дахин хэвлэсэн: NetEase Automobile


Шуудангийн цаг: 2022 оны 10-р сарын 13